Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

Bažnyčia

Bažnyčią projektavo architektai iš Vilniaus Ričardas Krištapavičius ir Mindaugas Jamantas. Statybos darbams vadovavo UAB „Dailista“ iš Kupiškio. Pagrindinis statybų rėmėjas- UAB „VP Market“. Bažnyčios vidus įrengtas parapijiečių ir rėmėjų lėšomis.
Raudonų klinkerio plytų modernaus stiliaus bendras bažnyčios plotas siekia daugiau kaip 600 kvadratinių metrų, o vidaus – daugiau kaip 500 kvadratinių metrų. Bažnyčios bokšto su kryžiumi aukštis- 44 m. Įėjus į bažnyčią, erdvė tiesiog pritrenkia: visa didybe ji šauna į aukštį, kuris tarsi pereina per presbiterijos stoglangį į ant bažnyčios bokšto stogo pastatytą kryžių.

Skaityti daugiau: Bažnyčia

Parapijos istorija

Sparčiai plečiant pramonę, gyventojų skaičius Utenoje ypač greitai didėjo. 1990 m. gyventojų mieste buvo virš 36.000. Todėl pastoraciniu atžvilgiu atsiranda būtinybė steigti antrą parapiją Utenos mieste. Šios idėjos sumanytojas ir naujos parapijos kūrimo pradininkas buvo kun. Sigitas Sudentas, parapijoje dirbęs 1990 – 2002 m.
1990 m. kovo 20 d. Religijų reikalų taryboje užregistruojama besikurianti Aukštakalnio - Dauniškio mikrorajonų Romos katalikų bendruomenė.

Skaityti daugiau: Parapijos istorija

Pamaldos ir šventės

Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

Koplyčia: Šv. Vincento Pauliečio Utenos pensionate (šv. Mišios sekmadieniais 14.30 val.

Skaityti daugiau: Pamaldos ir šventės

Parapijos šiandiena

Naujojoje parapijoje gimsta bendruomenės: „Gyvojo Rožinio“ draugija, Anoniminių alkoholikų grupė „Aura“, Vaikų ir jaunimo bei Suaugusiųjų chorai, Lektorių ir Eucharistijos ministrantų grupė, Tikybos mokytojų – katechetų būrelis.Jau keletą metų vaikai ir jaunuoliai Susitaikymo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams rengiami prie parapijos. Vasarą esti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento šventimo iškilmės.
Vyksta katechezės suaugusiems.
Parapijoje švenčiami atlaidai: Šv. Juozapo ir Dievo Apvaizdos (titulo) atlaidai.
Parapijos bendruomenės nariai noriai dalyvauja advento ir gavėnios rekolekcijose. Kiekvieno mėnesio 13 dieną minima Švč. M. Marijos Paslaptingosios Rožės šventė.

Skaityti daugiau: Parapijos šiandiena