Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

Pamaldų transliacija gyvai FB.

El. paštas: udaparapija@gmail.com
Parapijos raštinės tel: 8-389-50313.

Rask mus Facebook

Nuorodos

Dėl aukų karantino sąlygomis.

Kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties.
Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti. Nors judėjimas šiuo metu sustojęs, bet Bažnyčia moka mokesčius už šildymą ir elektrą, svarbu, kad Bažnyčia neliktų viena.
Panevėžio vyskupo nurodymu, karantino metu, saugiu keliu, auką galima pateikti elektroniniu būdu. Norėdami paremti parapiją jos būtiniausioms šiuo metu reikmėms galite aukoti internetu.

Skaityti daugiau: Dėl aukų karantino sąlygomis.

Bažnyčia

Bažnyčią projektavo architektai iš Vilniaus Ričardas Krištapavičius ir Mindaugas Jamantas. Statybos darbams vadovavo UAB „Dailista“ iš Kupiškio. Pagrindinis statybų rėmėjas- UAB „VP Market“. Bažnyčios vidus įrengtas parapijiečių ir rėmėjų lėšomis.

Skaityti daugiau: Bažnyčia

Parapijos šiandiena

Naujojoje parapijoje gimsta bendruomenės: „Gyvojo Rožinio“ draugija, Anoniminių alkoholikų grupė „Aura“, Vaikų ir jaunimo bei Suaugusiųjų chorai, Lektorių ir Eucharistijos ministrantų grupė, Tikybos mokytojų – katechetų būrelis.Jau keletą metų vaikai ir jaunuoliai Susitaikymo ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams rengiami prie parapijos. Vasarą esti Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento šventimo iškilmės.
Vyksta katechezės suaugusiems.
Parapijoje švenčiami atlaidai: Šv. Juozapo ir Dievo Apvaizdos (titulo) atlaidai.
Parapijos bendruomenės nariai noriai dalyvauja advento ir gavėnios rekolekcijose. Kiekvieno mėnesio 13 dieną minima Švč. M. Marijos Paslaptingosios Rožės šventė.

Skaityti daugiau: Parapijos šiandiena

Parapijos istorija

Sparčiai plečiant pramonę, gyventojų skaičius Utenoje ypač greitai didėjo. 1990 m. gyventojų mieste buvo virš 36.000. Todėl pastoraciniu atžvilgiu atsiranda būtinybė steigti antrą parapiją Utenos mieste. Šios idėjos sumanytojas ir naujos parapijos kūrimo pradininkas buvo kun. Sigitas Sudentas, parapijoje dirbęs 1990 – 2002 m.
1990 m. kovo 20 d. Religijų reikalų taryboje užregistruojama besikurianti Aukštakalnio - Dauniškio mikrorajonų Romos katalikų bendruomenė.

Skaityti daugiau: Parapijos istorija