Apie parapiją

Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia yra antroji parapinė bažnyčia Utenoje, pašventinta 2005 m. Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos istorija

• 1990 m. kovo 20 d. Religijų reikalų taryboje buvo užregistruota besikurianti Aukštakalnio - Dauniškio mikrorajonų Romos katalikų bendruomenė. Naujos parapijos būrimo iniciatoriumi tampa kun. Sigitas Sudentas.
• 1990 m. rugsėjo mėn. pašventinama piramidės formos koplyčia.
• 1993 m. iškyla Parapijos namai, kurių salė tampa maldos bei sakramentų šventimo vieta iki 2005 m. kovo 13 d.
• 2003 m. gegužės 16 d. Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko dekretu (146/03) įsteigiama Utenos Dievo Apvaizdos parapija. Naujai įkurtos parapijos klebonu paskirtas kun. Henrikas Kalpokas.
• 2004 m. birželio 27 d. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas iškilmingai pašventino kertinį bažnyčios akmenį.
• 2004 m. rugsėjo 19 d. pašventinami keturi nauji bažnyčios varpai pavadinti Jėzaus, šventųjų Marijos, Juozapo ir Gerhardo – vardais. Juos parapijos tikintiesiems padovanojo kanauninkas Gerhard Lange ir geradariai iš Vokietijos.
• 2005 m. sausio 7 d. bažnyčios statyba baigta ir pastatas priduotas valstybinei komisijai.
• 2005 m. kovo 19 d., švenčiant šventojo Juozapo atlaidus, iškilmingai pašventinta naujoji Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčia.
• Bažnyčią projektavo architektai Ričardas Krištapavičius ir Mindaugas Jamantas. Statybų generalinis rangovas UAB „Dailista“. Pagrindinis statybų rėmėjas - UAB „VP Market“. Bažnyčios vidus įrengtas parapijiečių ir rėmėjų lėšomis.
• Bažnyčia yra modernus ovalo formos, raudonų klinkerio plytų pastatas, kuris primena vieną iš Bažnyčios simbolių – laivą. Įėjus į bažnyčią, erdvė (600 kv.m.) stulbina: visa didybe ji kyla į aukštį, kuris tarsi pereina per presbiterijos stoglangį į ant bažnyčios bokšto pastatytą kryžių (visas aukštis siekia 44 m.). Pačią bažnyčios erdvę raudonų klinkerio plytų sienų fone supa baltos kolonos, kurios ne tik laiko balkoną, bet ir suteikia didingumo visai erdvei.
• Šiuolaikišką altorių ir sakyklą kartu su vietiniais meistrais padirbino uteniškis skulptorius Valentinas Šimonėlis. Presbiterijoje esanti švč. M. Marijos su kūdikiu skulptūra, siekianti net XIX a. vidurį, yra kaip Bažnyčios tęstinumo istorijoje ženklas.
• Virš altoriaus iškilę erdviniai vitražai - Dievo Apvaizdos simbolis ir Kristaus figūra. Presbiterijos langus puošia taip pat erdviniai vitražai, vaizduojantys angelus, o bažnyčios languose sumontuotos įdomios savo meniniu sprendimu Kryžiaus kelio vitražinės stotys (2005-2008). Visų vitražų autorius prof. Kazys Morkūnas (1925-2014).
• Bažnyčioje yra 3 manualų, 60 registrų „Johanus Gloria“ firmos (Vokietija) elektroniniai vargonai. Bokšte įrengti keturi automatiškai valdomi varpai. Modernaus stiliaus suolai, talpinantys virš 500 žmonių (UAB „Utenos šilas“), ir klausyklos pagamintos vietinių meistrų (UAB „Utenos melioracija“).

Bažnyčios ir altoriaus konsekracijos akte rašoma:

"2004 m. birželio mėn. 27 d. Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui iškilmingai pašventinus statomos bažnyčios Utenoje kertinį akmenį, Dievui laiminant bei nuoširdaus žmonių triūso ir maldos dėka per pusę metų iškilo Viešpaties Šventovės mūras.
Išgyvendami dvasios džiaugsmą ir žvelgdami į žmones, kurie darbais, aukomis prisidėjo prie šios šventovės pastatymo, dėkojame Viešpačiui Dievui, kad leido mums atrasti Kelią, kuriuo eidami suradome būdus ir teisingus sprendimus, įgyvendinant 15 metų puoselėtą parapijiečių svajonę – turėti naują bažnyčią.
Šiuo aktu konstatuojame, kad 2005 m. kovo mėn. 19 d., šv. Juozapo iškilmėje, šv. Petro įpėdiniui Jonui Pauliui II valdant Visuotinę Bažnyčią, Panevėžio vyskupu esant Jonui Kauneckui, Utenos dekanu – kun. Sauliui Kalvaičiui, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonu – kun. Henrikui Kalpokui, įvyko iškilmingas bažnyčios ir altoriaus konsekravimas.
Konsekracijos iškilmėms vadovavo JE Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvaujant apaštaliniam nuncijui arkivyskupui Peter Stephan Zurbiggen ir Panevėžio vyskupui emeritui Juozui Preikšui.
Bažnyčiai suteikiamas Dievo Apvaizdos titulas.
Altoriuje įdedamos šventųjų Pranciškaus ir Klaros bei apaštalo šv. Petro kapo akmens dalelės relikvijos.
Tikimės, kad šioje bažnyčioje bus negęstantis tikėjimo, Dievo baimės ir broliškos meilės židinys, kad čia visuomet melsis žmonės, su pagarba šaukdamiesi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus."

Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2024 All Rights Reserved.

Search