Alfa kursai Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje

Džiaugsmingas šurmulys aidėjo Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje balandžio 23 – osios vakarą. Alfa kurso užbaigimo šventė. Daugiau kaip tris mėnesius trukusi Alfa kelionė baigėsi... Beliko padėkoti Dievui už gautas malones, už bendrystę, už tikėjimo atradimo džiaugsmą ar atsivertimo dovaną. Po padėkos šv. Mišių, kurias aukojo mūsų svečias Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, parapijos namuose vyko graži šventė. Klausėmės nuostabaus Utenos meno mokyklos auklėtinių, vadovaujamų Audronės Misiukaitės, fleitų koncerto, liudijimų, džiaugėmės smagia bendryste ir vaišėmis.
Alfa kursai Dievo Apvaizdos parapijoje vyksta nuo 2013 metų. Pirmiesiems kursams vadovavo sesė Dominyka. O štai penkeri metai (išskyrus karantino laiką) klebono Remigijaus Kavaliausko suburta savanorių komanda, vadovaujama diakono Nerijaus Rastenio, sėkmingai veda žmones Dievo pažinimo keliu. Kol klebonas su diakonu pluša, ieškodami lektorių, komanda, kurią sudaro 15 žmonių, kruopščiai ruošiasi kursui. Komanda rūpinosi ne tik smulkiomis, jaukumą kuriančiomis detalėmis - žibintais ant laiptų, žvakėmis grupelių susirinkimo vietose, kortelėmis su vardais, arbatos ir vaišių stalo paruošimu, bet ir dalyvavo rekolekcijose. Šiais metais vyko komandos dvasinis pasirengimas Utenos Dievo Apvaizdos seserų vienuolyne. O sausio 26 – 28 dienomis visi savanoriai dalyvavo Trinapolio vienuolyne Lietuvos Alfa komandų savaitgalyje „Vadovai vadovams: ateik prie Šaltinio!” Mokymuose dalyvavo apie 90 žmonių iš 20 Alfa komandų, patyrėme stiprią bendrystę su tais, kurie, kaip ir mes, esame nuostabus Dievo įrankis, padedantis Viešpačiui Jėzui plėsti Dievo Karalystę žemėje!
Sausio 16-ąją pradėję Alfa kelionę, komanda vieni kitus lydėjome maldoje. Antradienio susitikimai prasidėdavo šv. Mišiomis, kuriose melsdavomės, pavesdami Viešpačiui lektorių, 36 kursų dalyvius ir savanorius. Po šv. Mišių, šviečiančių žibintų taku keliaudavome į parapijos salę, kur, akomponuojant vargonininkei Ritai, šlovinimo giesmėmis kviesdavome Šventąją Dvasią, kad ji vadovautų mūsų susitikimui.
Klebono Remigijaus ir Alfa vadovo Nerijaus dėka šiais metais turėjome ypatingus lektorius – Beną Ulevičių (Teologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo Universiteto teologijos fakulteto dekanas, Teologijos katedros docentas; diakonas), Faustą Meškuotį (Vilniaus šv. Juozapo katalikiška mokykla, istorijos mokytojas, sielovadininkas), kun. Mindaugą Kučinską (Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas), Mantą Kuraitį (Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės vadovas), kun. Rimantą Kaunietį (Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaras), Kristiną Trinkūnaitę (Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vadovė), kun. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE (Pumpėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas, Panevėžio vyskupijos egzorcistas), ses. Eliją Rudinskaitę CSC, (Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos tikybos mokytoja), Rimą Šapauską (žurnalistas, laidų ir renginių vedėjas) ir kun. br. Astijų Kungį OFM (Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centro kapelionas). Kiekvieno lektoriaus mintys, žodžiai ir liudijimai stipriai veikė žmones. Stebėjome, kaip pamažu šviesėjo jų veidai, ėmė spindėti akys, o grupelėse pasidalijimų metu vis drąsiau imta kalbėti apie Dievo prisilietimą, Jo veikimą žmogaus gyvenime.
Įpusėjus Alfa, su nekantrumu laukėme šv. Dvasios savaitgalio, kuris vyko Baltriškių vienuolyne pas Tiberiados brolius. Kad pasiruošimo darbai vyktų sklandžiai, kad visus paliestų Šventoji Dvasia, savanoriai meldėme devyndienį į šv Dvasią.
Ypatingi savaitgalio svečiai - šlovinimo grupė iš Kauno „Gyvieji akmenys“. Jų mokymai apie Šventąją Dvasią, nuoširdūs liudijimai apie Jos veikimą, vedimą bei malones, nuo ryto iki vėlyvo vakaro skambėjusios giesmės, šlovinimas per Adoraciją bažnyčioje, užtarimo maldos ir susitaikinimo sakramentas jautriai palietė kiekvieno širdį ir sielą. Viskas išsipildė su kaupu! Šventoji Dvasia užtvindė Baltriškes! Nenusakomo džiaugsmo ašaros liejosi upeliais, žmonių veidai švytėjo, jie negalėjo suvokti, kas atsitiko. Stipriai sujaudinti, pripildyti malonių, uždegti Šv. Dvasios ugnies, dalyviai ilgai šnekučiavosi prie arbatos puodelio.
Alfa kursų dalyviai niekada nepamirš savaitgalio Baltriškėse, šlovinimo giesmės ilgai skambės ne tik telefonų įrašuose, bet ir jų sielose, o šv. Dvasios perkeistos širdys jau eis kitu keliu – su Viešpačiu. Jų akyse klausimas - kas toliau? Troškimas – norime dar! Paliestos Viešpaties širdys ieško bendrystės Viešpatyje. Ir ją ras. Parapijos durys atvertos - čia Alfa savanorių komanda, čia Caritas „Sriubos“ savanoriai, čia Švento Rašto grupelė, čia maldos grupės, skaitovai – visi laukiami.
2024 metų Alfa kursas baigtas. O mintyse jau pasiruošimas naujiems kursams...


Alfa komandos savanorė Jūratė Vijeikienė

 

More in this category: « Didžioji savaitė ir šv. Velykos

Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2024 All Rights Reserved.

Search