Šv. Juozapo litanija: septynios naujos invokacijos

Popiežius Pranciškus patvirtino Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos sprendimą papildyti Šv. Juozapo litaniją septyniais naujais kreipiniais.

Kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos vadovai gegužės 1 d., laiške vyskupų konferencijų pirmininkams pristatė naujas invokacijas, kurios yra paimtos iš popiežių šv. Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II tekstų, taip pat popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo laiško „Patris corde“, kurio tikslas – „ugdyti meilę šiam didžiam šventajam, kad būtume paskatinti melsti jo užtarimo, sekti jo dorybėmis ir jo uolumu“.

Septyni nauji kreipiniai:

Custos Redemptoris – Atpirkėjo globėjau
Serve Christi – Kristaus tarne
Minister salutis – Išganymo tarne
Fulcimen in difficultatibus – Pagalbininke sunkumuose
Patrone exsulum, afflictorum, pauperum – Tremtinių, kenčiančiųjų, vargstančiųjų globėjau

Kongregacijos sekretorius arkivyskupas Arthur Roche ir pasekretoris t. Corrado Maggioni S.M.M. laiške nurodė, kad vyskupų konferencijos savo nuožiūra gali parengti invokacijų vertimus, nereikia prašyti Šventojo Sosto, kad juos patvirtintų, be to, gali papildyti Šv. Juozapo litaniją ir kitomis invokacijomis, kuriomis šaukiamasi šv. Juozapo užtarimo jų kraštuose.

Šventasis Sostas 1909 metais patvirtino Šv. Juozapo litaniją. Popiežius Pranciškus 2020 m. gruodžio 8 d. paskelbė apaštališkąjį laišką „Patris corde“ minint 150-ąsias metines nuo šv. Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios globėju. (SAK / Vatican news)

 Pagal: https://www.vaticannews.va

Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2024 All Rights Reserved.

Search