Krikštas

Krikštas — tai viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, gyvenimo su Jėzumi Kristumi pradžia, blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo karalystę, kurioje visi susitiksime kaip vienos mylinčios šeimos nariai.

Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas:
Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarti ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį.
Tai galima padaryti bažnyčios raštinėje budėjimo laiku. Krikšto vardą vaikui siūlome rinkti iš šventųjų vardų.
Pastaba. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori. Jei tėvai nesutinka, ar nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikščioniškai, kūdikio krikštyti negalima.

7 m. amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas:
Nuo 7 metų  amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai
Krikštijami tik praėję pasiruošimo krikštui ir Pirmajai komunijai programą. Pasiruošimo pamokos vyksta  nuo spalio mėn. iki gegužės mėn. kartą per savaitę. Registracijos laikas skelbiamas rugsėjo mėnesį bažnyčioje, parapijos internetinėje svetainėje ir facebook‘o paskyroje.

Suaugusiųjų krikštas:
Suaugusieji patys turėtų kreiptis (apie rugsėjo mėn.) į parapijos kunigą ir po pokalbio įsijungti į suaugusiųjų katechumenato užsiėmimus (Alfa kursą), vykstančius parapijos namuose.

Kas gali būti krikšto tėvais:
-Tik katalikai, priėmę Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus, praktikuojantys katalikai, gyvenantys pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą.
-Ne jaunesni negu 16 metų;
-Jei yra susituokę (tarpusavyje arba iš skirtingų šeimų), jie turi būti bažnyčioje priėmę Santuokos sakramentą;

Krikšto apeigoms turėkite:
- krikšto žvakę;
- baltą krikšto drabužėlį (peleriną ar šalikėlį).
Po krikšto apeigų yra galimybė pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau jos turi būti krikščioniško pobūdžio: Šv. Raštas, kryželiai, medalikėliai, šventųjų paveikslai. Kitokios dovanos nešventinamos.

Kas gali krikštyti?
Bažnyčioje arba koplyčioje, tam skirtoje vietoje krikštija vyskupas, kunigas ar diakonas. Dvasininkas vadovauja apeigoms, o dalyvaujantieji aktyviai įsijungia atsiliepdami į kreipinius ir drauge melsdamiesi.
Kai kūdikiui gresia mirties pavojus, krikštyti gali kiekvienas žmogus, netgi pats būdamas nekrikštytas, jei tik nori vykdyti tai, ką krikštijant atlieka Bažnyčia. Tokiu atveju, jis, pildamas ant vaikelio galvos švarų vandenį, turi ištarti trejybinę formulę. Sakoma: „Jonai (Marija) aš tave krikštiju: vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.“ Jei po Krikšto kūdikis pasveiktų, reikia kreiptis į kunigą, kad jis Krikšto apeigas papildytų: pateptų krizmos aliejumi, drauge pasimelstų, palaimintų visą šeimą. 

Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2024 All Rights Reserved.

Search