Eucharistija

Eucharistija - viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė.
Kai susirenkame švęsti Eucharistiją, švenčiame ne ką kitą kaip patį Viešpatį Kristų – įeidami į Jo kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį.
Kaskart, kai Bažnyčia švenčia Eucharistiją, ji stovi prie versmės, iš kurios ji pati vis iš naujo išteka: kai Bažnyčia „valgo“ Kristaus kūną, ji tampa Kristaus Kūnu ir toks yra antrasis Bažnyčios pavadinimas.


Pirmoji Šventoji Komunija

Vaikai, norintys priimti šį sakramentą, kviečiami iki rugsėjo paskutinio sekmadienio užsirašyti parapijos raštinėje (reikia užpildyti anketą ir pateikti Krikšto pažymėjimo kopiją). Pasiruošimas Pirmosios Šv. Komunijos (Eucharistijos) ir Atgailos (Sutaikinimo) sakramentams vyksta parapijos namuose ir trunka vienerius mokslo metus.
Šiems sakramentams rengiami Krikšto sakramentą priėmę 9-10 metų (paprastai ketvirtos klasės) vaikai, kurių tėvai (globėjai) pareiškia norą, kad jų vaikai būtų rengiami dalyvauti sakramentiniame Katalikų Bažnyčios gyvenime.
Atgailos ir Eucharistijos sakramentams rengiančios katechezės uždavinys - lydėti vaiką jo tikėjimo augimo kelionėje. Todėl labai svarbu, kad vaikas ne tik pažintų tikėjimo tiesas, bet, tėvų padedamas, jomis gyventų ir priėmęs šiuos sakramentus, toliau sistemingai dalyvautų parapijos bendruomenės gyvenime.

Kam teikiama Eucharistija?

Eucharistija teikiama šv. Mišių metu kiekvienam Katalikų Bažnyčioje pakrikštytam ir tikinčiajam asmeniui, kuris suvokia esminį skirtumą tarp paprastos duonos ir šv. Komunijos, žino pagrindines katalikų tikėjimo tiesas, yra pakankamai pasiruošęs ir neturi sunkių nuodėmių.

Jei dėl kokių nors priežasčių tikintysis negali Eucharistijos priimti, tuomet reikia stengtis, sužadinti savyje dvasinės vienybės su Kristumi troškimą ir kviesti Viešpatį Jam vienam žinomu būdu mus aplankyti. Šv. Komunijos galima eiti dažnai, net kasdien, jei neturime sunkios nuodėmės. Pageidautina, kad šv. Komunija būtų priimama šv. Mišių metu, drauge su visais tikinčiaisiais.

Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2024 All Rights Reserved.

Search