Biblija yra visraktis, kuriuo atrakinamos sunkiausios gyvenimo spynos.

Štai Velykų rytą visi evangelistai prabyla, kaip moterys ieško Jėzaus ir randa tuščią kapą. Tačiau grįžta su žinia – Jis prisikėlė!

Žavėtis Jėzumi nepakanka. Reikia sekti paskui jį ir jo keliu. Tai kelias sėklos, kuri kritusi į derlingą žemę, sudygsta ir duoda derlių. Tas derlius stebina ir skatina dalintis Gerąja Naujiena.

Popiežius Pranciškus akcentuoja: „Jei tikėjimas netenka nuostabos, jis tampa aklu: nebemato, kokia nuostabi jo malonė, nebejaučia gyvenimo Duonos ir Vyno skonio, nebemato brolių ir kūrinijos dovanos grožio.“

Šiuo nelengvu visiems metu kviečiu dažniau atsiversti Šventąjį Raštą ir nustebti Gyvuoju Žodžiu.

Visiems šventinio Aleliuja!

Kun. Remigijus Kavaliauskas

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas ir Utenos dekanato dekanasŠv. Juozapo metai

Mylintis tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, drąsiai kūrybingas, darbštus, kuklus, nesiveržiantis į pirmas vietas – šiais žodžiais popiežius Pranciškus apibūdina šventąjį Juozapą, ir apaštališkuoju laišku „Patris corde“ („Tėvo širdimi“) skelbia jam skirtus metus, kurie visoje Bažnyčioje minimi nuo šių metų gruodžio 8 d. iki kitų metų gruodžio 8 d.

Gavėnios liturginis laikotarpis

Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8).

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga


Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2021 All Rights Reserved.

Search