Mieli parapijiečiai ir uteniškiai,
Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia išlaikoma ir remontuojama, bei bendruomenės veikla vystoma tik dėka geradarių paaukotų lėšų. Dėkojame visiems aukojantiems ir prašome Jūsų paramos.
Elektros kainos šuolis palietė ir mūsų parapiją. Ketiname sumontuoti saulės jėgainę ir taip palengvinti jūsų finansinę naštą mūsų parapijos išlaikymui.
Saulės jėgainės kaštai sudaro virš 18000 Eur.
Maloniai prašome parapijiečius ir geros valios žmones paremti mūsų parapiją.
Už jus meldžiamės kiekvieną sekmadienį 9.00 val. Šv. Mišiose.

Teatlygina jums Viešpats!

Rekvizitai:
Utenos Dievo Apvaizdos parapija
Id. Kodas: 191311955
A.s. LT314010051003917086
Luminnor bank AB


Biblija yra visraktis, kuriuo atrakinamos sunkiausios gyvenimo spynos.

Štai Velykų rytą visi evangelistai prabyla, kaip moterys ieško Jėzaus ir randa tuščią kapą. Tačiau grįžta su žinia – Jis prisikėlė!

Žavėtis Jėzumi nepakanka. Reikia sekti paskui jį ir jo keliu. Tai kelias sėklos, kuri kritusi į derlingą žemę, sudygsta ir duoda derlių. Tas derlius stebina ir skatina dalintis Gerąja Naujiena.

Popiežius Pranciškus akcentuoja: „Jei tikėjimas netenka nuostabos, jis tampa aklu: nebemato, kokia nuostabi jo malonė, nebejaučia gyvenimo Duonos ir Vyno skonio, nebemato brolių ir kūrinijos dovanos grožio.“

Šiuo nelengvu visiems metu kviečiu dažniau atsiversti Šventąjį Raštą ir nustebti Gyvuoju Žodžiu.

Visiems šventinio Aleliuja!

Kun. Remigijus Kavaliauskas

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas ir Utenos dekanato dekanasGavėnios susikaupime iškyla šviesos ir džiaugsmo spindulys – šventasis Juozapas. Šis tylus šventasis tikrai nėra tik vienas iš daugelio Bažnyčios minimų šventųjų – jo Globai patikėta visa Bažnyčia, o vardas minimas eucharistinėse maldose greta Mergelės Marijos. Apie jį didžioji ispanų mistikė ir reformatorė šv. Jėzaus Teresė Avilietė sakė: „Savo užtarėju pas Viešpatį pasirinkau garbingąjį šv. Juozapą ir labai nuoširdžiai jam save pavedžiau iki šiol neatsimenu, kad ko jį būčiau prašiusi ir likusi neišklausyta“. 
Bažnyčia vėl kviečia iš naujo atrasti Juozapą, – pamaldų Dievo išrinktą Dovydo palikuonį – dailidę iš Nazareto, kuris pagal to meto papročius tikriausiai buvo 18–20 metų, kai susižadėjo su Marija ir buvo pakviestas būti Žodžio, tapusio kūnu, augintoju. Mūsų dienomis, kai brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingų išbandymų, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingu pavyzdžiu bei užtarimu.

Gavėnios liturginis laikotarpis

Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, atminkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8).

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga


Trumpai apie parapiją

Parapija apima dalį Senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonus bei keletą šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų tikinčiųjų.

Kaip rasti

Adresas: Aušros g. 78, 28150 Utena,
Id.k.: 191311955,
El. paštas: udaparapija@gmail.com,
Parapijos raštinės tel. nr. 8 389 50313,
Parapijos klebono tel. nr. 8 687 57969.

LT314010051003917086,
AB Luminor bank,

 

Parapijos raštinė

Parapijos raštinės darbo laikas:

Pirmadienį 17.00-18.00
Antradienį - penktadienį 9.00-11.00 ir 17.00-18.00
Šeštadienį prieš 10.00 ir 12.00 val. Mišias ir 17.00-18.00
Sekmadienį prieš 9.00 ir 11.00 val. Mišias ir 17.00-18.00

Utenos Dievo apvaizdos parapija © 2021 All Rights Reserved.

Search