Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

Pamaldų transliacija gyvai FB.

El. paštas: udaparapija@gmail.com
Parapijos raštinės tel: 8-389-50313.

Rask mus Facebook

Nuorodos

Parapijos istorija

1990 m. gegužės 14 d. skiriamas žemės plotas maldos namų statybai. Numatyta statyti unikalų Europoje bažnyčios kompleksą: piramidės formos bažnyčią, kleboniją, parapijos namus bei koplyčią (projekto autoriai architektai –V. Treinys ir J. Šipalis).
1990 m. rugsėjo mėn. pastatyta ir pašventinta piramidės formos koplyčia, 1993 m. – Parapijos namai, kurių salė tampa maldos bei Sakramentų šventimo vieta (iki 2005 m.).
1992 m. spalio 24 d. pašventintas naujai statomos bažnyčios kertinis akmuo, po dviejų metų pradedama bažnyčios statyba, vėliau dėl lėšų stygiaus sustabdoma.
2002 m. rugsėjo 20 d. vyskupo Jono Kaunecko dekretu kun. Henrikas Kalpokas paskiriamas bažnyčios rektoriumi , o nuo 2003 m. gegužės 16 d. – naujai įkurtos parapijos klebonu.
2003 m. gegužės mėn. 18 d. Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko dekretu įsteigiama Utenos Dievo Apvaizdos parapija. Nustatomos parapijos ribos: dalis senamiesčio, Dauniškio ir Aukštakalnio mikrorajonai bei keletas šalia esančių kaimų. Šioje teritorijoje gyvena apie 13 tūkstančių katalikų.
Grįžtama prie svarbiausio uždavinio- turėti parapijai maldos namus. 2004 m. birželio 11d. išduodamas leidimas naujosios bažnyčios statybai.
2004 m. birželio 27 d. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas iškilmingai pašventino kertinį bažnyčios akmenį, rugsėjo 19 d. – keturis varpus (pavadintus Jėzaus, šventųjų – Marijos, Juozapo ir Gerhardo – vardais).
2005 m. kovo 19 d., švenčiant šventojo Juozapo atlaidus, iškilmingai pašventinta naujoji parapijos bažnyčia, pavadinta Dievo Apvaizdos vardu. Konsekracijos iškilmėms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen.