Pamaldos

Sekmadieniais: 9, 11 ir 18 val.
Šeštadieniais: 10, 12 ir 18 val.
Šiokiadieniais: 8 ir 18 val. (pirmadienį - tik 18 val.)

Pamaldos ir šventės

Atlaidai ir šventės

Šv. Juozapo atlaidai – kovo 19 d.
Dievo Apvaizdos (titulo) atlaidai – rugsėjo I sekmadienį
Švč. M. Marijos Paslaptingosios Rožės – kiekvieno mėnesio 13 d., 17.40 val.